fill
ATELIER V 8
architektura krajiny
Zámecká zahrada Oslavany je současným sportovně-rekreačním areálem s koupacím biotopem na matrici původně barokní zámecké zahrady
Severní křídlo zámku od šaten koupacího biotopu
Dětská herní fontána s žábou je oblíbenou atrakcí koupaliště.
Geopark v červnu