fit
ATELIER V 8
architektura krajiny
Zahrada základní školy Židlochovice
Terénní vlny ukazují vliv expozice svahu na druhové složení květnatých trávníků.
Na zahrada najdeme mnoho druhů domácích lučních květin díky cílenému výsevu.
Venkovní učebna mezi kvetoucími vlnami luk a sadem
Na podzim roku 2021 byla založena skalka a suchá zídka
A na jaře už v ní září první květy krokusů
jedná se o šafrán Crocus tommasinianus, botanický druh jehož původní rozšíření dosahuje z Balkánu až do Maďarska
Expozice psamofytů - pískomilných rostlin na hromadě písku, která byla objevena při budování zahrady.
Najdeme tu vedle sebe všechny generace stromů
nejznámějším prvkem židlochovické zahrady je uměle vybudovaná tůň založená na vysoké hladině spodní vody
V tůni je plno života
Molo slouží k jeho bezpečnému pozorování
Stoletá zasypaná studna byla objevena při výkopových pracech, vyčištěna a opatřena pumpou a víkem. Jednou k ní ještě přibudou i vodní hrátky
Zachována byla i část náletových porostů bez významnějších zásahů - jako demonstrace sukcese - přirozeného vývoje lužního lesa
Celkový pohled na zadní "přírodní" část zahrady
Vyvýšené záhony u učebny přírodních věd
Ukazují nejen různé rostliny, ale také geologii formou skalky z různých hornin.
Součástí nového pavilonu přírodních věd je i extenzivní zelená střecha
A také interierový záhon